ای بستگان تن ؛ به تماشای جان رويد

نماز پنجشنبه های ماه شعبان

در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز به جا آورده در هر رکعت پس از سوره حمد صد مرتبه قل هو الله احد خوانده و بعد از سلام نماز صد مرتبه صلوات بفرستد تا حق تعالی هر حاجتی که در امر دین و دنیا دارد روا کند و نیز روزه هر پنجشنبه این ماه فضیلت بسیار دارد روایت شده که در هر پنجشنبه ماه شعبان آسمانها را زینت می‌کنند پس ملائکه عرض می‌کنند خداوندا روزه داران این روز را بیامرز و دعای آنان را اجابت فرما. در خبر نبوی آمده است که: «هر که روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بدارد حق تعالی بیست حاجت از حوایج دنیا و بیست حاجت از حوایج آخرت او را بر آورده می‌کند

(اقبال، سید طاووس: اعمال ماه شعبان)سه روز آخر شعبان

روزه داشتن سه روز پایانی ماه شعبان برای آنکه همه ماه را روز نداشته فضیلت بسیاری دارد. شیخ صدوق از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است: «هر کس سه روز پایانی شعبان را روزه بگیرد و آن را به ماه رمضان پیوند بزند خداوند پاداش دو ماه روزه پیاپی را به او می‌دهد»[
(مراقبات فی اعمال السنه./ویسنده: آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملكی تبریزی)

 

آخرین جمعه شعبان

از کتاب عیون از عبدالسلام بن صالح هروی نقل شده که می‌گوید: در آخرین جمعه شعبان به دیدن امام رضا (علیه السلام) رفتم حضرت فرمودند «اباصلت بیشتر شعبان گذشت و این آخرین جمعه آن است کوتاهی گذشته خود را جبران کن. بسیار دعا و استغفار کن و خیلی قرآن بخوان. از گناهانت توبه کن تا وقتی ماه رمضان می‌آید مخلص برای خدا باشی و هیچ امانتی بر گردنت نباشد مگر این که آن را رد کنی و هیچ کینه‌ای از مؤمنی در دلت نباشد مگر اینکه آن را از بین ببری و از هر گناهی که انجام می‌دهی دست برداری.
(مراقبات فی اعمال السنه)
پی نوشت :

فردا آخرین دوشنبه ماه شعبان و پنجشنبه همین هفته ؛ آخرین پنجشنبه ماه شعبان امسال است . جمعه ای که در پیش رو داریم آخرین جمعه ماه شعبان است
یعنی به عبارتی ۵ روز دیگر ماه شعبان به پایان میرسد
 این روزها روزهای طلایی برای ما خواهد شد اگر پاسشان بداریم و از آنها آنطور که باید استفاده کنیم
بیاییم برای همدیگر دعا کنیم
برای عاقبت بخیری همدیگر دعا کنیم
برای گمراهان دعا کنیم که خدا هدایتشان کند
از خدا بخواهیم ریشه ظلم و ستم را در سراسر جهان از ریشه بر کند
این روزها دلهای دردمند زیادی محتاج دعا هستند ؛ دعایشان کنیم
طلب آمرزش برای کسانی که در دل خاک آرمیده اند یادمان نرود
التماس دعای ویژه دارم

+      مندیر  |